Visit our new website Jobviate.com, register for free and get notified about new jobs daily!

Jobs in South Africa

The smart way to search for a job


Advertisement

Most searched for today

Mine Jobs     Marketinglead Master Position Available In Durban     Compliance Officer C     Warnings Jobs     Carmen Jobs     Compliance Jobs     Server Administrator C     Zeerust Jobs     Habitat For Humanity International Jobs    

Searching for "Beampte" job or career in South Africa? Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career.


Beampte Jobs 2019


HOUSING ADMINISTRATIVE CLERK

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: BEHUISINGS ADMINISTRATIEWE BEAMPTE (PIKETBERG). Bergrivier Municipality ensures the wellbeing of all communities within the Bergrivier region through economic...

Company: Bergrivier Municipality
Hiring Organization: Bergrivier Municipality
Salary: TBD
Location: South Africa
Street Address: TBD

Locality: South Africa
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details
LABOUR RELATIONS AND EMPLOYEE WELLNESS OFFICER

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: ARBEIDSVERHOUDINGE EN WERKNEMER WELSTAND BEAMPTE (PIKETBERG). Bergrivier Municipality ensures the wellbeing of all communities within the Bergrivier region...

Company: Bergrivier Municipality
Hiring Organization: Bergrivier Municipality
Salary: TBD
Location: South Africa
Street Address: TBD

Locality: South Africa
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Administrative Officer / Administratiewe Beampte

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Die posbekleër sal hoofsaaklik verantwoordelik wees vir administratiewe sake wat verband hou met die voorgraadse aanbod. Pligte sluit in, (maar is nie beperk...

Company: Stellenbosch University
Hiring Organization: Stellenbosch University
Salary: TBD
Location: Bellville, Western Cape
Street Address: TBD

Locality: Bellville, Western Cape
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ADMINISTRATIVE OFFICER: SALARY AND WAGES

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: BERGRIVIER MUNICIPALITY Bergrivier Municipality ensures the wellbeing of all communities within the Bergrivier region through economic growth, social...

Company: Bergrivier Municipality
Hiring Organization: Bergrivier Municipality
Salary: TBD
Location: Piketberg, Western Cape
Street Address: TBD

Locality: Piketberg, Western Cape
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER/RELIEF CLERK

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: SENIOR ADMINISTRATIEWE BEAMPTE /AFLOSKLERK (REKONSILIASIES) (PIKETBERG). Bergrivier Municipality ensures the wellbeing of all communities within the Bergrivier...

Company: Bergrivier Municipality
Hiring Organization: Bergrivier Municipality
Salary: TBD
Location: South Africa
Street Address: TBD

Locality: South Africa
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job DetailsCOMPLIANCE OFFICER

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: MBT en AO vergaderings Verantwoordelik vir rekordhouding van besluite geneem deur die Gemagtigde Beampte (GB)....

Company: Bergrivier Municipality
Hiring Organization: Bergrivier Municipality
Salary: TBD
Location: Piketberg, Western Cape
Street Address: TBD

Locality: Piketberg, Western Cape
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


SENIOR TYPIST

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: W Terry Thomas (Menslike Hulpbron Beampte:. Bergrivier Municipality ensures the wellbeing of all communities within the Bergrivier region through economic...

Company: Bergrivier Municipality
Hiring Organization: Bergrivier Municipality
Salary: TBD
Location: South Africa
Street Address: TBD

Locality: South Africa
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ADMINISTRATION OFFICER: STRATEGIC SERVICES

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: BERGRIVIER MUNICIPALITY Bergrivier Municipality ensures the wellbeing of all communities within the Bergrivier region through economic growth, social...

Company: Bergrivier Municipality
Hiring Organization: Bergrivier Municipality
Salary: TBD
Location: South Africa
Street Address: TBD

Locality: South Africa
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ADMINISTRATIEWE BEAMPTE: SALARISSE EN LONE

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: BERGRIVIER MUNICIPALITY Bergrivier Municipality ensures the wellbeing of all communities within the Bergrivier region through economic growth, social...

Company: Bergrivier Municipality
Hiring Organization: Bergrivier Municipality
Salary: TBD
Location: Piketberg, Western Cape
Street Address: TBD

Locality: Piketberg, Western Cape
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


ADMINISTRATIVE OFFICER / ADMINISTRATIEWE BEAMPTE

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Job Title/Posbeskrywing Administrative Officer / Administratiewe Beampte. Location/Area....

Company: Freerecruit
Hiring Organization: freerecruit
Salary: TBD
Location: Stellenbosch, Western Cape
Street Address: TBD

Locality: Stellenbosch, Western Cape
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


FINANSIëLE BEAMPTE

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Die Finansiële Beampte sal verantwoordelik wees vir die volledige rekeningkundige bestuursfunksie van die Kerk....

Company: CA Support
Hiring Organization: CA Support
Salary: TBD
Location: Tygervalley, Western Cape
Street Address: TBD

Locality: Tygervalley, Western Cape
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


HUMAN RESOURCE OFFICER: PROVISIONING AND ADMINISTRATION

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: MENSLIKE HULPBRONDIENSTE BEAMPTE:. Bergrivier Municipality ensures the wellbeing of all communities within the Bergrivier region through economic growth, social...

Company: Bergrivier Municipality
Hiring Organization: Bergrivier Municipality
Salary: TBD
Location: South Africa
Street Address: TBD

Locality: South Africa
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


HUMAN RESOURCES PRACTITIONER / MENSLIKE HULPBRONPRAKTISYN

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Job Title/Posbeskrywing Human Resources Practitioner / Menslike Hulpbronpraktisyn Location/Area Organization/Organisasie Human Resources / Menslike Hulpbronne...

Company: Freerecruit
Hiring Organization: freerecruit
Salary: TBD
Location: Stellenbosch, Western Cape
Street Address: TBD

Locality: Stellenbosch, Western Cape
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


SENIOR HOUSING OFFICER WEST - VELDDRIF

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: SENIOR BEHUISING BEAMPTE:. Bergrivier Municipality ensures the wellbeing of all communities within the Bergrivier region through economic growth, social...

Company: Bergrivier Municipality
Hiring Organization: Bergrivier Municipality
Salary: TBD
Location: South Africa
Street Address: TBD

Locality: South Africa
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


SENIOR HOUSING OFFICER: WEST

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: SENIOR BEHUISING BEAMPTE:. Bergrivier Municipality ensures the wellbeing of all communities within the Bergrivier region through economic growth,....

Company: Bergrivier Municipality
Hiring Organization: Bergrivier Municipality
Salary: TBD
Location: Velddrif, Western Cape
Street Address: TBD

Locality: Velddrif, Western Cape
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


DATABASE FOR TEMPORARY WORKERS 2018

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: BERGRIVIER MUNICIPALITY DATABASE FOR TEMPORARY WORKERS 2018 Bergrivier Municipality intends to register unemployed persons on the database where temporary...

Company: Bergrivier Municipality
Hiring Organization: Bergrivier Municipality
Salary: TBD
Location: South Africa
Street Address: TBD

Locality: South Africa
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


FINANSIELE BEAMPTE

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Hierdie Watergebruikersvereniging beskik oor die volgende uitdagende pos vir n dinamiese, energieke en selfgedrewe individu in die volgende pos: FINANSILE...

Company: Orffer & Van der Merwe
Hiring Organization: Orffer & Van der Merwe
Salary: TBD
Location: Upington, Northern Cape
Street Address: TBD

Locality: Upington, Northern Cape
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


PRESTASIE EN OUDITKOMITEELID

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Komiteelede sal verantwoordelik wees om die munisipale raad, die rekenpligtige beampte,. PERFORMANCE AND AUDIT COMMITTEE MEMBER....

Company: Bergrivier Municipality
Hiring Organization: Bergrivier Municipality
Salary: TBD
Location: South Africa
Street Address: TBD

Locality: South Africa
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Debiteure/Administratiewe Beampte

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Windmeul Eiers, met hul aanleg geleë net buite die Paarl, beskik tans oor die volgende betrekking: Debiteure/Administratiewe Beampte Die ideale aansoeker...

Company: WINDMEUL EGGS
Hiring Organization: WINDMEUL EGGS
Salary: TBD
Location: Paarl, Western Cape
Street Address: TBD

Locality: Paarl, Western Cape
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Persoonlike Assistent / Administratiewe Beampte

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Persoonlike Assistente / Administratiewe Beampte posisie (Finansiele dienste)*. Ons klient in Bloemfontein is ‘n gevestigde rekenmeestersfirma wat tans op soek...

Company: Olympus Recruitment Services
Hiring Organization: Olympus Recruitment Services
Salary: TBD
Location: Bloemfontein, Free State
Street Address: TBD

Locality: Bloemfontein, Free State
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


VACANCY: PERFORMANCE AND AUDIT COMMITTEE MEMBER

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Komiteelede sal verantwoordelik wees om die munisipale raad, die rekenpligtige beampte,. PERFORMANCE AND AUDIT COMMITTEE MEMBER....

Company: Bergrivier Municipality
Hiring Organization: Bergrivier Municipality
Salary: TBD
Location: South Africa
Street Address: TBD

Locality: South Africa
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


FINANSIëLE BEAMPTE KAKAMAS OMGEWING

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Hierdie Watergebruikersvereniging beskik oor die volgende uitdagende pos vir ‘n dinamiese, energieke en selfgedrewe individu in die volgende pos: FINANSIëLE...

Company: Orffer & Van der Merwe Human Resource Practitioners
Hiring Organization: Orffer & Van der Merwe Human Resource Practitioners
Salary: TBD
Location: South Africa
Street Address: TBD

Locality: South Africa
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


FINANSIëLE BEAMPTE KAKAMAS OMGEWING

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Hierdie Watergebruikersvereniging beskik oor die volgende uitdagende pos vir ‘n dinamiese, energieke en selfgedrewe individu in die volgende pos: FINANSIëLE...

Company: Orffer & Van der Merwe Recruitment
Hiring Organization: Orffer & Van der Merwe Recruitment
Salary: TBD
Location: South Africa
Street Address: TBD

Locality: South Africa
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


FINANSIëLE BEAMPTE

Date: 2019-05-15 (Latest)

Job Description: Hoërskool Montana in Worcester beskik oor ‘n Beheerliggaambetrekking / WKOD Kontrakpos vir ‘n toepaslik gekwalifiseerde persoon. VERANTWOORDELIKHEDE: •...

Company: CA Support
Hiring Organization: CA Support
Salary: TBD
Location: Worcester, Western Cape
Street Address: TBD

Locality: Worcester, Western Cape
Region: disclosed when applied
Postal code: disclosed when applied


Job Details


Show more jobs and careers for BeampteSuggested Job Search
Data as of 2019-05-15 (Latest) with id 7179.

If you are switching jobs: Industry experts claim that when you inform your superiors that you are leaving your job, the path back again is most probably gone. In this full case, an imaginary range is transformed that completely changes the company's relationships and environment. Once you leave the company you'll most likely be replaced by another person rapidly probably.